Thermal energy saving

Industrial plants except for stable production are concerned by reduction of energy costs. An increasing share of the overall expenses are expenses for heat and electricity. The solution for reducing these costs is to increase energy efficiency by recycling waste heat and saving electricity. By that recovery we're often able to support heating systems or sometimes use waste energy as the only heating source.

  • Waste heat recovery

    W zależności od charakteru produkcji można zredukować koszty ogrzewania od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. W niektórych przypadkach możliwe jest zredukowanie kosztów ogrzewania do zera.

  • Vertical section temperature equalization

    Zjawisko konwekcji jako niepożądane w aspekcie ogrzewania nieruchomości o wysokich stropach jest czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie strat energii cieplnej poprzez konieczność zwiększenia zarówno mocy grzewczej źródła, jak i ilości paliwa potrzebnej do ogrzania kubatury.

  • Saving by control

    Doświadczeni pracami nad systemami zwiększającymi efektywność cieplną dysponujemy autorskimi rozwiązaniami związanymi ze sterowaniem energią cieplną, w taki sposób, by ta była w najefektywniejszy sposób wykorzystywana.